Arabuluculuk Hizmeti

Faaliyet Alanları

Arabuluculuk Hizmeti, anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında gönüllü bir şekilde gerçekleştirilen müzakereler ve arabulucunun yönlendirmesiyle sorunların çözülmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Hukuk büromuz, arabuluculuk hizmetleri sunarak müvekkillerimize etkili bir çözüm süreci sağlamaktadır.

Arabuluculuk, tarafların bir araya gelerek iletişim kurmalarını, çıkarlarını ifade etmelerini ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmalarını teşvik eder. Hukuk büromuzdaki deneyimli arabulucularımız, anlaşmazlıkları nesnel bir şekilde değerlendirir, taraflar arasında uyum sağlamaya çalışır ve adil bir çözüm bulunmasına yönelik destek sağlar.

Arabuluculuk süreci, hızlı, maliyet etkin ve gizlilik ilkesine dayanan bir yöntemdir. Tarafların karşılıklı olarak taleplerini ve endişelerini ifade etmeleri, bir arabulucunun rehberliğinde çözüm aramaları, anlaşmazlığın mahkemeye taşınmasını önlemek ve uzlaşmaya varmak amacıyla gerçekleştirilen toplantılarla ilerler. Arabuluculuk, tarafların uzlaşma sağlayarak ilişkilerini korumalarını ve gelecekteki ihtilafları önlemeyi hedefler.

Hukuk büromuzdaki arabulucularımız, arabuluculuk sürecinde tarafsızlık, objektiflik ve gizlilik ilkelerini benimserler. Taraflar arasında adil ve denge sağlayan bir iletişim ortamı yaratırlar. Profesyonel yaklaşımlarıyla tarafları yönlendirir, çıkmazlara düşmeden çözüm odaklı tartışmaları teşvik ederler.

Arabuluculuk hizmetlerimiz çeşitli alanlarda uygulanabilir. İş uyuşmazlıkları, ticari anlaşmazlıklar, aile ve boşanma davaları, gayrimenkul ihtilafları gibi birçok konuda arabuluculuk hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimize arabuluculuk sürecinde rehberlik ederek, taraflar arasında anlaşmazlığın çözülmesine yönelik etkin bir rol oynarız.