Faaliyet Alanları

İstanbul Avukatlık Hizmetleri
Aile Hukuku
Aile hukuku, evlilik, boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda hukuki yardım ve danışmanlık sunan, ailevi meselelerde çözüm odaklı hizmetler sunan bir hukuk dalıdır.
Ceza Hukuku
Suç karşılığında öngörülen yaptırımlar masum kişileri hedef aldığında avukatın bilgi ve tecrübesi müvekkiline kalkan olacaktır. Masumiyet, korunması gereken en muhtaç hakikattir. Ceza Hukuku avukatı, bu inanç ve gayretle müvekkiline isnat edilen tüm haksız iddiaları bertaraf etmekle yükümlüdür.
İcra ve İflas Hukuku
Borçlu ve alacaklı sıfatlarının başrol oynadığı hukuki ihtilaflarda mühim olan; bu sıfatların adil, güvenilir ve kalıcı şekilde sona ermesidir. Alacaklı olmak borçlu olmak kadar zor ve sabır gerektirir durumlardır. Resme en geniş haliyle bakarak anlık değil ömürlük çözümler üretmekteyiz. Müvekkillerimizin kaygılarına son vermek için azami ölçüde gayret sarfetmekteyiz.
Miras Hukuku
Ölüm sonrası duygusal ve karmaşık hısımlıklar nedeniyle hakları korumasız kalan müvekkillerimizin hakkı olanı elde edebilmesi ve hak ihlallerine son verilmesi için mücadele ediyoruz. Yasal yolları hakkıyla aşmak amacıyla yeterli bilgi ve tecrübelerimiz ile müvekkillerimize nitelikli hizmet sunmaktayız.
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerimize taşınmaz malların edinimi, devri, tapu işlemleri, kira sözleşmeleri, emlak vergisi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyor ve müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinde güvenliğini sağlamak için titizlikle çalışıyoruz.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin hukuki düzenlemelerini sağlamak, iş sözleşmeleri, çalışma koşulları, işçi hakları ve sosyal güvenlik haklarının korunmasına yönelik hizmetler sunuyoruz. Müvekkillerimize, iş dünyasında karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara çözüm üretmek, yasal düzenlemeleri takip etmek ve uyum sağlamak konularında kapsamlı danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak, onları korumaya ve güvende tutmaya odaklanıyoruz.
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerimize borç ilişkileri, sözleşmeler, alacak tahsili, borçların yapılandırılması gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz. Müvekkillerimizin haklarını korumak, yükümlülüklerini anlamak ve etkin bir şekilde yerine getirmek için geniş bir deneyim ve uzmanlıkla çalışıyoruz.
Arabuluculuk Hizmeti
Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların gönüllü ve gizli bir şekilde çözülmesinde etkili bir alternatif çözüm yoludur ve arabuluculuk hizmetleri, taraflar arasında anlaşma sağlama sürecine liderlik ederek, hızlı ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku alanında çözüm odaklı hizmetler sunan hukuk büromuz, şirket kuruluşu, sözleşme hazırlama ve inceleme, şirket birleşmeleri ve devralmaları, hisse senedi işlemleri, yönetim danışmanlığı ve şirket içi uyuşmazlık çözümü gibi konularda müvekkillerimize profesyonel ve etkili hukuki destek sağlamaktadır.
Bilişim Hukuku
Bilişim hukuku, internet, yazılım, elektronik ticaret, siber güvenlik gibi bilişim teknolojileriyle ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan hukuki bir alan olarak, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Basın ve Medya
Basın ve medya hukuku, haber ve bilginin yayınlanması sürecinde ortaya çıkan hukuki konuların düzenlenmesi ve çözülmesiyle ilgili hukuki mevzuat ve yasaları kapsar.
Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar Hukuku konusunda derin bilgi ve deneyime sahip hukuk büromuz, müvekkillerimize birleşme, devralma ve yeniden yapılanma işlemlerinde kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, stratejik planlama, hukuki analizler ve etkin müzakereler yoluyla işletmelerinin büyüme ve başarı hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır.
Blockchain Teknolojileri
Blockchain Teknolojileri Hukuku konusunda, müvekkillerimize blockchain tabanlı projelerin yasal uyumluluklarını sağlama, veri gizliliği ve güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri sunarak, yenilikçi teknolojilere uyum sağlama ve potansiyel risklerin yönetilmesi konusunda destek olmaktayız.
Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Dava ve Uyuşmazlık Çözümü konusunda, müvekkillerimize hukuki anlaşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesi için stratejik danışmanlık, arabuluculuk ve gerektiğinde etkili hukuki temsil hizmetleri sunarak, müvekkillerimizin haklarını koruma ve adil sonuçlar elde etme konusunda destek sağlamaktayız.
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri konusunda, müvekkillerimize elektronik para kuruluşlarının düzenlemeleri, ödeme hizmetleri sağlayıcılarının yasal uyumlulukları ve finansal teknolojilerin hukuki düzenlemeleri konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
Enerji ve Madencilik Hukuku
Enerji ve Madencilik Hukuku konusunda, enerji ve madencilik sektöründeki müvekkillerimize lisans başvuruları, enerji projelerinin hukuki düzenlemeleri, izinler ve ruhsatlar, enerji dağıtımı ve tedariki gibi alanlarda kapsamlı hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.
E-Ticaret Hukuku
E-Ticaret Hukuku konusunda, müvekkillerimize e-ticaret işletmelerinin yasal uyumlulukları, internet sitesi ve mobil uygulama düzenlemeleri, tüketici hakları, veri koruması ve e-ticaret sözleşmeleri gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.
Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku konusunda, müvekkillerimize telif hakları, patentler, ticari markalar, tasarımlar, lisans anlaşmaları ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularında kapsamlı hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.
Girişim Sermayesi Yatırımları
Girişim Sermayesi Yatırımları konusunda, girişim sermayesi şirketleri ve yatırımcılarına, yatırım anlaşmaları, hisse senedi düzenlemeleri, sermaye artırımı ve girişimcilik ekosistemiyle ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, başarılı yatırım süreçleri için destek sağlamaktayız.
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması konusunda, müvekkillerimize kişisel verilerin korunması yasalarına uyum sağlama, veri güvenliği politikaları, kullanıcı gizliliği ve veri paylaşımı konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
Özelleştirme Hukuku
Özelleştirme Hukuku konusunda, özelleştirme süreçlerinde özelleştirme mevzuatına uyum sağlama, teklif hazırlama, ihale süreci ve sözleşmelerin düzenlenmesi gibi alanlarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku konusunda, müvekkillerimize rekabet hukuku düzenlemelerine uyum sağlama, pazar analizi, teşebbüs birleşmeleri ve rekabet ihlalleri konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, rekabetçi iş ortamında müvekkillerimizin hukuki haklarını koruma konusunda destek sağlıyoruz.
Sağlık ve İlaç Hukuku
Sağlık ve İlaç Hukuku konusunda, müvekkillerimize sağlık hizmetleri düzenlemeleri, ilaç ve medikal cihazların ruhsatlandırılması, klinik araştırmalar, tıbbi gizlilik ve hasta hakları gibi konularda kapsamlı hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.
Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku konusunda, müvekkillerimize sigorta sözleşmeleri, sigorta tazminat talepleri, sigorta düzenlemeleri ve sigorta hukuku uyuşmazlıkları gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak, müvekkillerimizin sigorta ilişkilerinde haklarını korumaya odaklanıyoruz.
Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku konusunda, müvekkillerimize tüketici hakları, tüketici sözleşmeleri, ürün güvenliği, haksız rekabet ve tüketici uyuşmazlıkları gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak, müvekkillerimizin tüketici haklarını koruma ve uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı oluyoruz.
Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü
Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü konusunda, müvekkillerimize uluslararası ticaret sözleşmeleri, tahkim, uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve uluslararası hukuk konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticaret Hukuku konusunda, müvekkillerimize uluslararası ticaret sözleşmeleri, dış ticaret düzenlemeleri, gümrük işlemleri, uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve ihracat-import işlemleri konularında hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku konusunda, müvekkillerimize vergi planlaması, vergi beyannameleri, vergi ihtilafları, vergi cezaları ve uluslararası vergi düzenlemeleri gibi konularda kapsamlı hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku konusunda, müvekkillerimize yabancıların oturma izni, vatandaşlık başvuruları, yabancı yatırımcıların düzenlemeleri, göçmenlik süreçleri ve yabancılarla ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, müvekkillerimizin yabancılar ve vatandaşlık konularında hukuki gereksinimlerini karşılıyoruz.